segunda-feira, novembro 30, 2009

Andorra homenageia às vítimas do Holodomor

O Paramento do Principado de Andorra aprovou em 26 de Novembro a declaração em que se solidariza com o povo ucraniano e presta a homenagem às vidas dos milhões de ucranianos, que morreram durante o Holodomor de 1932 – 1933.

4- IMPULS I CONTROL DE L'ACCIÓ POLÍTICA DEL GOVERN
4.8 Propostes d'acord, propostes de resolució i mocions

Edicte

El síndic general comunica que el Consell General en la seva sessió del dia 26 de novembre del 2009, exercint les competències que li atribueix l’article 138 del Reglament del Consell General, ha aprovat el següent:

Acord relatiu al 75è aniversari de l’Holodomor de 1932-1933

En commemoració del 75è aniversari de la gran fam patida a Ucraïna els anys 1932 - 1933.
Recordant el compromís contret, el 3 de juliol 2008, amb l'aprovació en el si de l’Assemblea Parlamentària de l’Organització per a la Seguretat i la Cooperació a Europa, d'una Resolució sobre l’Holodomor.
Subratllant que la Constitució andorrana proclama com a un dels principis inspiradors de l'acció de l'Estat, la defensa dels drets humans i la dignitat de la persona.
Considerant la importància de la Declaració Universal dels Drets Humans, en tots els seus extrems.
Junta de Presidents del Consell General, reunida el 4 de novembre del 2009, ha acordat formular el següent:

Acord

El Consell General se solidaritza amb el poble ucraïnès, i ret homenatge a les vides de milions d’ucraïnesos que van trobar la mort durant l’Holodomor de 1932 i 1933.

Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.
Casa de la Vall, 26 de novembre del 2009
Josep Dallerès Codina
Síndic General

Ler o texto integral do Acordo em catalão:
Butlletí del Consell General – núm. 38/2009 – Casa de la Vall, 27 de novembre del 2009
http://www.consellgeneral.ad/micg/webconsell.nsf/0/85cfa1066515e305c1257671002bace9/$FILE/Acord.pdf

Sem comentários: